Filozofie cest

MANDALA -  V sanskritu znamená KRUH, je spirituálním a rituálním symbolem hinduismu a buddhismu a představuje UNIVERSUM / vesmír. Symetrie mandaly znázorňuje energetickou rovnováhu, jednotu a harmonii. Každá mandala je unikátní, používá se jako prostředek k navození míru na spirituální cestě.
 
PRO NÁS TENTO SYMBOL V MANDALA ADVENTURES ZNAMENÁ
 
  • Nekonečný  cyklus/ tok/ pohyb
  • Zeměkouli
  • Hloubku/ další úroveň cest a poznání na nich
  • Interakci/ akci-reakci
  • Slunce  a měsíc /mužský a ženský princip/ Jin a Jang
  • Rovnováhu
  • Jedinečnost každé cesty
  • Spokojenost všech zúčastněných
  • Pospolitost/ JEDNOTU / všichni na této planetě máme stejné touhy a potřeby / štěstí, zdraví, láska
 
CO SI V MANDALA ADVENTURES PŘEJEME
 
Hlavním záměrem MANDALA ADVENTURES CK je připravení unikátního zážitku, výběrem správných míst a autentického programu pro každého účastníka.
Našim cílem je zprostředkovat jedinečné zážitky a setkání s jinými kulturami, které otevírají nové obzory a obohacují životní cestu nás všech.
Věříme, že tato setkání přinášejí nejen poznání a nový pohled na svět, ale především nový pohled na sebe sama.
Všechny projekty jsou připravované ve spolupráci s místními spolupracovníky. Tím dochází k užší interakci s místní kulturou a současně projekty přinášení ekonomickou pomoc místním obyvatelům. Celý výdělek za místní služby zůstává lokálním spolupracovníkům.
MANDALA ADVENTURES CK spolupracuje s místními i zahraničními charitativními organizacemi, které se zde zaměřují na rozvoj a pomoc především v oblasti vzdělávání a ekologie.
 
ČEMU V MANDALA ADVENTURES VĚŘÍME
 
Každý krok do neznáma nás dělá nejen odvážnějšími, ale také vstřícnějšími, štědřejšími a více přítomnými…
Největším bohatstvím každého člověka jsou nové zkušenosti, nová setkání a nové obzory, které se nám otevírají každý den.
Setkání s jinou kulturou, unikátní zkušenosti a zážitky nám otevírají nové obzory a obohacují naši životní cestu.