Peruánská Amazonie - Putování po řece Ucayali

Peru

za

47 900

/osoba (1 753 €)

Termíny

  • od 26. 11. 2020 - do 13. 12. 2020 (kód: 2011PEPEPZ01)

Typ cesty: Poznávací cesty

Průvodce: Jakub Hutera

Objednejte prosím pro každou osobu jednotlivě

Kategorie: Poznávací cesty ID cesty: 1910PEPEPZ01

 

Za očistou do peruánské Amazonie

Putování po řece Ucayali

 

Už jste někdy pluli po tropické řece deštným pralesem podél východních svahů druhého největšího pohoří světa? Zažili jste pohroužení do divočiny deštného pralesa z bezpečného prostoru říční lodi, motorového člunu nebo kanoe? Chtěli byste si zaplavat v tropické řece se sladkovodními delfíny, nechat se očarovat podmanivou krásou tisíců odstínů zeleně, dotknout se říše rozmanité a mnohdy dosud neznámé flory, pralesní fauny a večer usínat v hamace stovky kilometrů daleko od ruchu, stresů a shonu městského života? Toužíte poznat místa opředená prastarými indiánskými legendami a domorodé obyvatele, jejichž znalosti světa rostlin a nejkomplexnějšího ekosystému na světě v sobě nesou nejen potenciální léky na tzv. civilizační choroby, ale možná i odpovědi na nejpalčivější problémy blízké budoucnosti lidstva?
 
Vydejte se tedy s námi na cestu do peruánské části amazonského deštného pralesa po řece Ucayali a poznejte kouzlo a hodnotu tohoto jedinečného ekosystému, který je nazýván plícemi světa.
 
Peruánská Amazonie tvoří široký pás východní části Peruánské republiky a pokrývá zhruba 60% veškeré její rozlohy. Je však řídce osídlena; je obývána pouze 5% populace Peru a představuje tudíž obrovský prostor panenské divočiny, který se řadí k oblastem s největší biodiverzitou na světě. Odhaduje se, že se zde vyskytuje přes 60% veškerých druhů savců na světě, 44% druhů ptáků, 46% plazů a 77% druhů sladkovodních ryb. Má se za to, že většina druhů zdejší flory nebyla moderní vědou dosud popsána. Je domovinou zhruba 70 indiánských etnik, přičemž některé z nich žijí dosud nekontaktovaně či izolovaně od zbytku globálního světa.
 
Z antropologického hlediska patří tato oblast do kulturního areálu tzv. subandské Amazonie, která se táhne podél východních svahů And od jihovýchodní Kolumbie, přes celou východní část Ekvádoru a Peru až po severovýchod Bolívie a která je v etnografické literatuře chápána jako někdejší křižovatka kulturních vlivů vysoce rozvinutých indiánských říší andské kordillery a pralesních kultur západní části amazonského pralesa. Vypráví se, že do těchto míst putovali z hor amautové – mudrci a kněží říše Inků – vykonávat obřady očisty a dosahovat poznání kosmu.
 
Je to zároveň prostor, který z celého amerického kontinentu nejdéle odolával evropské kolonizaci. K první významnější kolonizační vlně zde došlo až s působením katolických misionářů v 19. století a k druhé pak v průběhu první poloviny 20. století v souvislosti s tzv. kaučukovou horečkou, těžbou dřeva a objevem obrovských zásob fosilních paliv a nerostného bohatství.
 
V tomto kontextu se ale právě v subandské Amazonii rozvinuly nejrozmanitější formy rezistence indiánského obyvatelstva. Málokde na světě se domorodá etnika dokáží tak efektivně spojovat a vytvářet nadetnické či mezikmenové organizace a aliance za záchranu svého prostředí jako v této oblasti.
 
Domorodí obyvatelé jsou zde obecně přesvědčeni, že amazonský prales - jejich domovina - patří celému světu a tudíž apelují na celý svět, aby o něj společně s nimi pečoval a spolupracoval na jeho záchraně. Tvrdí, že Amazonie představuje posvátný prostor, v rámci kterého se nachází medicína snad na všechny choroby současné civilizace a že hlubinná zkušenost s ním má potenciál v člověku a lidstvu nejen probudit opravdový respekt k životu, ale také v něm zasít autentický smysl pro hledání nejen osobní, nýbrž i celkově civilizační alternativy.
 
Náš výlet pojmeme jako putování po proudu řeky Ucayali k jejímu soutoku s řekou Marañón, tedy k místu, kde se rodí Amazonka – největší řeka Ameriky a světa, která dala název celé nížině i největšímu deštnému pralesu, který ji pokrývá.
Poplujeme z města Pucallpa do města Iquitos a zažijeme tropický temperament obou těchto metropolí Amazonské nížiny. Seznámíme se s jejich koloniální historií i současnou kulturou, typickou gastronomií a především malebnými čtvrtěmi na jejich okraji.
 
Mezi oběma destinacemi se však pohroužíme do fantaskního „oceánu zeleně“ deštného pralesa, ať již v rámci relativního komfortu několika typů říčních plavidel, anebo bezpečného doprovodu indiánského průvodce. Ať již budete posedávat na přídi lodi a pozorovat nepřeberné množství pestrobarevného ptactva a pralesních zvířat, vnímat a prožívat čarovnou sílu dramatické krajiny kolem, hrát na lodi karty s družnými Peruánci anebo se jen tak povalovat v hamace a nechávat se unášet symfonií zvuků pralesa, rozhodně nenastane chvíle, kdy by se člověk začal nudit.
 
Po cestě se zastavíme v přírodních termálních lázních pralesního městečka Contamana a strávíme večer v komunitě umělců, kteří zde uprostřed pralesa nalezli inspiraci a útočiště pro svou tvorbu.
 
Navštívíme několik indiánských vesnic kmenů Shipibo-Conibo, Kukama, Bora a Yagua, u nichž se budeme moci blíže seznámit s jejich kosmologií, způsobem života, tradiční medicínou a kde budeme moci podstoupit několik typů očistného či léčebného obřadu. Pohroužíme se do jejich vyprávění a necháme duchy pralesa, aby k nám promlouvali ke každému osobním způsobem. A brzy na to pocítíme, jak se s každým meandrem pokračující cesty divočinou všechny stresy, starosti a možná i samotné nemoci rozplývají do ztracena; a že všechny problémy života najednou začínají dostávat smysl i jasnější a jednodušší možnosti řešení. V závěru cesty na pár dní spočineme ve velmi útulném pralesním ekorezortu, kde dostaneme ideální příležitost všechno podstatné z cesty vstřebat, zpracovat anebo naopak umocnit exkurzemi do okolí, jehož panenská krása a půvab nám dodá energii a chuť do nového začátku po dovolené :-) ...
 
 
 
CENA ZAHRNUJE
 
Vnitrostátní letenky-  Lima - Pucallpa,  Iquitos – Lima,
Ubytování po celou cestu; z toho 3 noci na palubě říční lodi s polopenzí
Jízdenky na veškerou říční i silniční dopravu
Poplatky za vstup do chráněných lokalit
Návštěvy muzeí a kulturních zařízení v městě Pucallpa a Iquitos
Programy a exkurze 12. - 14. den
Příspěvek na pobyt v domorodých vesnicích
Místní průvodci
Český průvodce a překladatel
 
CENA NEZAHRNUJE
 
Letenka Praha- Lima - Praha (cca 23 000 - 27000Kč, KLM/Air France )
Strava (vyjma polopenze na říční lodi)
Hamaka (vhodná na cestu lodí a je i vynikajícím společníkem během odpoledních siest)
Fakultativní výlet letadýlkem nad pralesem
 
Doporučené kapesné na den: cca 300 Kč
 
 
 
 

 

Den 1
Odlet z Prahy do Limy

Den 2
Přesun z Limy do města Pucallpa. Relaxační prohlídka města Pucallpa, zejména čtvrti kolem jezera Yarinacocha, kde budeme ubytovaní v pohodlném a útulném rustikálním ekohotýlku. Seznámíme se s typickou amazonskou gastronomií a po odpolední siestě zavítáme do centra města. Ti nadšenější mohou zůstat do pozdějších hodin a seznámit se i s nočním životem tohoto tropického města.

Den 3
Od 10 hodin rána fakultativní výlet letadýlkem nad pralesem k monumentální a posvátné pralesní hoře El Cono – jedinečná příležitost podívat se na kus naší trasy z ptačí perspektivy. Návštěva Parque Natural de Pucallpa – přírodní rezervace v periferní části města, kde se chrání přes 400 místních živočišných druhů, z nichž některé jsou doslova na pokraji vyhynutí. Návštěva muzea / domu tzv. ayahuaskového umělce Pabla Amaringa, který pro svůj jedinečný styl nalezl inspiraci právě na řece Ucayali, po které se v následujících dnech vypravíme do pralesa. Zavítáme rovněž do čtvrti dalších umělců a hudebníků, kteří na okraji pralesa rovněž nalezli své útočiště a zhluboka nasajeme atmosféru toho, co nás v následujících dnech čeká.

Den 4
Přeprava osobní dopravní lodí do městečka Contamana, které je nazývané „perlou provincie Ucayali“ a to pro svou rustikální malebnost, klidné a relaxační okolí a vřelou pohostinnost zdejších obyvatel, v jejichž společnosti strávíme následující večer. Cesta lodí bude trvat zhruba 10 hodin a poskytne jedinečný zážitek prvního kontaktu s divočinou kolem.

Den 5
Pěší zhruba hodinový výlet do pralesních termálních lázní, které pro ty, kteří se vypraví za vnější i vnitřní očistou, budou představovat její první fázi. Kdo se nebude chtít koupat v termálních pramenech, může opodál přejít do chladivých kaskádovitých vod, popřípadě může zkombinovat obojí. Po cestě každopádně zavítáme k impozantním splavům Llanto de Anaconda, kde je rovněž možné se vykoupat v čirých pralesních vodách. Budeme procházet kolem skály Colpa de guacamayo, která skýtá nezaměnitelný pohled na koncentraci obřích papoušků ara arakanga ve volné přírodě. V podvečer se přesuneme na druhý břeh řeky Ucayali a zavítáme do indiánské vesnice etnika Shipibo-Conibo. Ubytování v domorodých relativně komfortních chatkách. Seznámení s indiánskou kosmologií, posezení a večeře u ohně; vyprávění indiánských příběhů.

Den 6
- 7 Pobyt v indiánské vesnici kmene Shipibo-Conibo. Seznámení se se způsobem života a s historií celé této oblasti z indiánské perspektivy. Zde bude ponechán více méně volný program, aby si každý mohl vychutnat pobyt mezi lidmi této pozoruhodné kultury co nejvíc osobně. Bude zde možnost výšlapu po pralesních stezkách s indiánským průvodcem. Pro ty, kteří to budou cítit, je zde možnost podstoupit očistný obřad, potažmo se během dne připravit a v průběhu první i druhé noci podstoupit radikálnější očistu skrze obřad ayahuasky. Zde je ovšem třeba poznamenat, že do tohoto obřadu by se člověk neměl vydávat za účelem psychotropního experimentu, nýbrž opravdu za účelem očisty srdce, mysli, těla, potažmo za účelem uzdravení.

Den 8
- 10 Plavba po řece Ucayali na větší říční lodi. Jedinečné 3 dny strávené plavbou skrz hlubiny největšího deštného pralesa na světě. Možnost relaxovat v hamakách, družit se s místními velmi společenskými a zvídavými spolucestujícími, pozorovat dramatickou krajinu kolem a zejména zvířata v divoké přírodě. Ponoříme se zcela do říše nepřeberného množství druhů ptactva, opic, želv, kajmanů a růžových či šedých sladkovodních delfínů. Dobří a vytrvalí pozorovatelé zahlédnou i tapíry, kapibary, lenochody, velké hady na stromech, pásovce a pokud budou mít i štěstí, tak i jaguára. Pro ty, kteří se rozhodnou projít ayahuaskovým obřadem zde bude ideální příležitost svou zkušenost nechat v klidu působit a vstřebat. Spaní buďto v hamakách ve společných prostorech na svrchní palubě nebo ve skromných kajutách, popř. na zemi na střeše pod hvězdami. Spánkový režim nebude tyto tři dny podléhat žádnému harmonogramu. Po půlnoci se sice na lodi obecně respektuje noční klid, spát či bdít zde ovšem může člověk ve dne i v noci zcela podle osobní potřeby.

Den 11
Odpočinek v městečku Nauta v pohodlné ekolóži indiánské vesničky Castilla. Seznámíme se s přátelským a pohostinným kmenem Kukama, s jejich pohnutou historií i rezistentní kulturou. Vypravíme se na 30 metrovou rozhlednu, odkud budeme moci při západu slunce pozorovat impozantní soutok řek Ucayali a Maraňon, tedy zrod největší řeky světa Amazonky. Po setmění si uděláme výlet na kanoi s domorodým průvodcem, poslechneme si prastaré legendy, příběhy budící respekt a probouzející imaginaci a na vlastní kůži tak zažijeme hlubiny nočního života pralesa.

Den 12
- 14Plavba podél soutoku řek Ucayali a Maraňon do velmi útulného a relativně luxusního pralesního ekorezortu. Zde nalezneme vynikající prostředí pro vstřebání dojmů a zážitků z cesty pralesem, ideální podmínky pro vnitřní i vnější zklidnění a pro ty aktivnější i nabídku celé řady zajímavých programů. Můžete se zde vypravit s domorodým průvodcem na několik exkurzí do pralesa a zintenzivnit tak svou dosavadní zkušenost. Můžete zajet na návštěvu do nedaleké indiánské vesnice kmene Yagua, vypravit se na člunu do míst s koncentrací kajmanů, zaplavat si s růžovými a šedými sladkovodními delfíny; nebo můžete zavítat na Ostrov opic a seznámit se tak osobně s velmi společenskými a kontaktními zástupci několika sympatických druhů primátů. Bude zde rovněž příležitost vyzkoušet si rybaření na tropické řece, projít se stezkami podél gigantických stromů ceiba, navštívit záchrannou staničku kapustňáka jihoamerického a několika druhů místních želv anebo jen tak relaxovat a nechat na sebe působit léčivou sílu pralesa.

Den 15
Přesun časně zrána do Iquitos přes indiánskou vesnici Bora, kde nám její obyvatelé na samotný závěr výpravy rádi představí pár ze svých tanců. Po ubytování v útulném plovoucím hostelu Camiri poblíž městského centra se vypravíme do věhlasné čtvrti Belén, která je zcela vystavěna na říčních kanálech, díky čemuž si Iquitos vysloužilo přezdívku „Benátky Jižní Ameriky“. Zavítáme na místní plovoucí tržiště a nahlédneme do každodenního života tzv. ribereños - „lidí žijících na řece“ - tedy míšeneckého obyvatelstva žijícího v periferních částech této unikátní pralesní metropole. Večer v historickém centru Iquitos pojmeme částečně jako poznávačku, částečně jako rozlučku s příjemným posezením v jedné z typických zdejších restaurací s atmosférou, která nás bude v mysli doprovázet zpět do našich domovů.

Den 16
Odlet z Iquitos do Limy; odlet z Limy do Prahy

Den 17
Přílet do Prahy